.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

A válaszok bonyolult összefüggéseken alapulnak.
Ne törd a fejed.
Mi kidolgoztunk egy üzleti megoldást, amely átfogóan kezeli ezt a kérdést.
Segít megalapozott döntést hozni.
Előre vetíti döntésed várható következményeit.
Megoldás változatok sokaságát tudod gyorsan, egyszerűen áttekinteni.

Kedvezményezett átalakulás

Beolvadás és társasági forma váltás esetében

Az Átalakulás hatásvizsgáló ára: Árlista

A megrendelőlaphoz >>>

Mikor minősül kedvezményezettnek egy átalakulás?

Ki és milyen feltételekkel értékelheti át az eszközeit?

Milyen nyilvántartást kötelező vezetni?

Hogyan érinti a társasági adó fizetési kötelezettséget az átértékelés?

Mikor nem kell az összevont átértékelési különbözettel korrigálni a jogelőd adóalapját?

Hogyan kell módosítani az adóalapot, ha a számviteli törvény szerinti nettó könyv szerinti érték eltér a társasági adó törvény alapján számított nyilvántartási értéktől?

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom

A Kedvezményezett átalakulás hatásvizsgáló öt különböző lehetséges megoldás alpján vizsgálja az eredményre gyakorolt hatást.

Miért használnád ezt a terméket?

Kényelmi megoldások egész sorát biztosítja:

Figyelembe veszi mindazokat a tételeket, amelyek az eredmény alakulása szempontjából fontosak lehetnek

Beépített képletek segítik az összefüggésekből levonható következtetések kiírását.

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

Törvényi szabályok:

Mi van, ha különbség van a nyilvántartási értékeknél?

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 16. §.

(2) Az adózó átalakulásakor

a) a jogelődnél -ha az átalakulás nem minősül kedvezményezett átalakulásnak - az adózás előtti eredményt csökkenti az az összeg, amellyel az immateriális javak és a tárgyi eszközök együttes számított nyilvántartási értéke meghaladja együttes könyv szerinti értéküket, növeli az az összeg, amellyel az együttes könyv szerinti érték az együttes számított nyilvántartási értéket meghaladja; kiválás és részleges átalakulás esetén a jogelőd e rendelkezéseket az átalakulás adóévében és csak a jogutód részére a végleges vagyonmérleg alapján átadott eszközökre alkalmazza;

d) a jogelődnél, kiválás és részleges átalakulás esetén a jogutódnál első adóévében, az adózás előtti eredményt módosítja a végleges vagyonmérlegében kimutatott összevont átértékelési különbözetnek a követelések leértékelésével és a céltartalék felértékelésével növelt, valamint a céltartalék leértékelésével csökkentett összege, figyelemmel a (9)-(11) bekezdésben foglaltakra;

Miről dönthet az adózó átalakuláskor?

A Tao tv. 16. § (2) bekezdés d) pontja értelmében az adózó átalakulásakor az adózás előtti eredményt módosítja a jogelődnél, kiválás és részleges átalakulás esetén a jogutódnál első adóévében, a végleges vagyonmérlegben kimutatott összevont átértékelési különbözetnek a követelések leértékelésével és a céltartalék felértékelésével növelt, valamint a céltartalék leértékelésével csökkentett összege (a továbbiakban együtt: átértékelési különbözet). Ugyanezen paragrafus (9) bekezdése alapján ugyanakkor kedvezményezett átalakulás esetén a jogelőd, kiválás és részleges átalakulás esetén a jogutód nem köteles az átértékelési különbözettel adózás előtti eredményét módosítani, amennyiben mind a jogelőd, mind a jogutód teljesíti a (10) bekezdésben foglalt feltételeket.

Amennyiben a kedvezményezett átalakulásban résztvevő adózó úgy dönt, hogy az átértékelési különbözettel történő módosítást nem hajtják végre, úgy a Tao tv. 16. § (11) bekezdés szerint a jogutód az átvett eszközöket és kötelezettségeket figyelembe véve, adóalapját úgy határozza meg, mintha az átalakulás nem történt volna meg és az átértékelt eszközöket, kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván.

Kedvezményezett átalakulás esetén az adózó eldöntheti, hogy módosítani kívánja-e a jogelőd, kiválás és részleges átalakulás esetén a jogutód adózás előtti eredményét, vagy a meghatározott feltételek mellett a jogutód úgy viszi tovább az eszközöket, kötelezettségeket, mintha az átalakulás nem történt volna meg. A jogszabály nem ad arra lehetőséget, hogy az adózó eltérő eljárást kövessen eszközei, kötelezettségei tekintetében. Az adózó döntése tehát a módszer megválasztására korlátozódik és döntésének megfelelően kell eljárnia az átalakulásban résztvevő valamennyi eszköz, kötelezettség esetén.

Mikor kedvezményezett az átalakulás?

[a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 23/a) pont,]

A kedvezményezett átalakulás fogalmát a Tao. tv. 4. § 23/a) pontja határozza meg. A meghatározás magában foglalja - egyebek mellett - a szétválást és a részleges átalakulást.

23/a. kedvezményezett átalakulás: az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást és a részleges átalakulást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság (32/a. pont) vesz részt, ha

a)a jogügylet révén a jogelőd tagja(i), részvényese(i) legfeljebb a jogutód által az átalakulás keretében kibocsátott részvény(ek), üzletrész(ek) együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke)10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez(nek), valamint

b) szétválás, részleges átalakulás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban,

c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be;

Ki értékelheti át az eszközeit?

[Tao. tv. 4. § 23/a. pont, 16. § (2) bekezdés]

Az átalakulásban részt vevő társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 137. § (1)-(2) bekezdése alapján az eszközeit, kötelezettségeit átértékelheti. Nem vonatkozik ez a szabály arra a társaságra, amely az átalakulásban beolvasztó, illetve arra, amelyből kiválnak. Az átértékelés egyébként nem kötelező, iránya pedig lehet felértékelés, vagy leértékelés.

Hogyan érinti a társasági adó fizetési kötelezettséget?

Amennyiben az átalakuló társaság a fenti jogszabályi előírások alapján vagyonát átértékelheti, úgy a jogelőd - kiválás és részleges átalakulás esetén a jogutód - társaság köteles a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 16. § (2) bekezdés d) pontja alapján az adózás előtti eredményét módosítani. Ha az átalakulás a Tao. tv. 4. § 23/a. pontja alapján kedvezményezett átalakulásnak minősül, az előzőek alapján megállapított adózás előtti eredmény módosítására vonatkozó kötelezettségét a jogutód átvállalhatja, figyelemmel a Tao. tv. 16. § (9)-(11) bekezdésében foglaltakra.

Milyen nyilvántartást kötelező vezetni?

A Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében előírt elkülönített nyilvántartás „csak” azokra az eszközökre vonatkozik, amelyeket a jogelőd átértékelt, és a kötelezettség arra irányul, hogy az átértékelés előtti értéknek megfelelő összeg kerül a jogutódnál elszámolásra. Mivel az átértékelés a könyv szerinti értéket változtatja, a jogutód a könyv szerinti értéket tudja a költségek között érvényesíteni.

A kötelezettségvállalás formája, tartalma nincs konkrétan rögzítve, nem kifogásolható az a mód, ha a kötelezett a megfelelő jogszabályhelyre hivatkozva jelenti ki, hogy az abban leírtak végrehajtására vállal kötelezettséget.

A Tao. tv. előírása szerint a jogutód társaság társasági szerződésének tartalmaznia kell a kötelezettségvállalás tényét; ez azt jelenti, hogy a jogutód társaság társasági szerződésének e kötelezettséget már tartalmaznia kell a cégbírósági bejegyzés napján. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 71. §-ában előírt vagyonmérleg-tervezetek összeállítása során vagy a jogelőd, vagy a jogutód társaságnak a vagyonfelértékelés miatti társasági adófizetési kötelezettséggel számolnia kell, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 140. § (6) bekezdésének előírására.

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére